NEÇO MUKO DHE LIBRI “L Y R A”
NEÇO MUKO DHE LIBRI “L Y R A”

Në vend të një falnderimi për Niko KotherenNga Timo Mërkuri