Ndryshim që vjen ngadalë


Ndryshim që vjen ngadalë

Astrit Lulushi


Sa të ngjashëm ishin njerëzit 2,000-3,000 vjet më parë krahasuar me ne tani në pamje dhe gjenetikë?

Në dukje, ne jemi të ndryshëm. Teknologjia dhe inovacioni na kanë dhënë ushqim, higjienë dhe gjendje më të mirë, sesa disa mijëra vjet më parë. Lartësia, pesha (mbipeshë në shumë raste), forca, qëndrueshmëria, të gjitha këto kanë përparuar së bashku me përshpejtimin e teknologjisë.

Gjenetikisht, në fakt, disa mijëra vjet janë sa një mbyllje-hapje syri. Jeta vazhdon. Ndryshimi po ndodh, por ndryshimi "i dukshëm" kërkon kohë në varësi të specieve. Bakteret mund të evoluojnë në specie të reja në një hark kohor shumë të shkurtër. Njeriut i duhen "miliona" vjet.

Ne jemi më pak se 2% të ndryshëm gjenetikisht nga shimpanzeja. Pra, kemi ndryshuar thuajse aspak. Shkurtimisht: Universi u krijua rreth 14 miliardë vjet më parë dhe Toka 4.5 miliar