Natë çame


Natë çame

Natë çame 

(Sipas rrëfimit të Nënë Edos, nënës çame dëshmitare nga Filati, komshijes sime në Elbasan)

Nga Fatmir Terziu 

Ndoshta dashuritë kanë zverqe shtigjet lineare

pa shifra. Pa fjalë. Në imazhe.

Përkulem teksa shoh  

                       atë që dëgjoj

                       atë që ndjej.