NA MBYTËN MASHTRUESIT


Vullnet Mato


Mashtrues këtu ka pasur përherë,