Në sytë e Zemrës


Sokol Demaku


SA MË SHUMË TË NDJESH PREZENCËN E NGROHTË TË TË TJERËVE, DO TË KUPTOSH MUNGESËN TË FTOHTË AKULL