Miti që të shpie tek majat Çela


Zija Çela

Miti që të shpie tek majat Çela

Dr Fatmir Terziu 


Në vend të hyrjes


Prej kohësh bota e krijimtarisë jeton edhe në fushën e letrave me mitin që gatoi teorikisht Roland Barthes. “Mitin e sotëm”, të cilin ai e shpjegoi si ‘një përputhje perfekte me etimologjinë’, duke theksuar se ‘miti është një lloj i të folurit’, tashmë ne e kuptojmë si një mundësi që na lejon të perceptojmë se pikërisht miti nuk është më një objekt, koncept, apo një ide, por është një lloj i kuptimit, një formë. (Barthes; 1989:109). Dhe ky lloj kuptimi për ‘mitin e sotëm’është një pasuri e plotë teorike që na bën të lexojmë romanin “Sos një buzëqeshje” të Zija Çelës, jo duke fluturuar, apo në fluturim, por duke e lexuar si një mit dhe shënuar pikërisht atë lidhje teorike që ushqen mitin me fuqinë e gjërave, jo thjesht të fjalës. E ndeshim këtë edhe në librin e tij “Për dashurinë shkruhet pas vdekjes”, ku fuqishëm kuptohet se miti nuk është i përcaktu