MENÇURAKU I PËRBUZURGjergj Komnino 1919-1996

MENÇURAKU I PËRBUZUR - GJERGJ KOMNINO