MBI ROMANET "TOKËSORËT NË HAPËSIRË-KOHË...


MBI ROMANET "TOKËSORËT NË HAPËSIRË-KOHË...Ç' TRONDITJE"

DHE "POST-NJERIU", TË AUTORIT