MA PASKE THËNË ME KOHË “LAMTUMIRË”-N…


SHQIP - ALBANIAN


MA PASKE THËNË ME KOHË “LAMTUMIRË”-N…

Nga Iliriana Sulkuqi


Si nuk e paskam ditur hershëm

( e vogël, gati e sapo lindur, paskam qenë…)