Mësuesi i palodhur që nuk njeh moshë


Neshat Hyka

Nga libri im GURËT E KURORËS- Shiko pas nga ke ardhur, kontribuo për vendin tënd aq sa ke mundësi, qoftë edhe me një gjë të vogël * * * Ka një fjalë të urtë në kombet e qytetëruar. “Nëse kërkon të mbjellësh një mijë vite në historinë e vendit, atëherë shih profesionin e mësusesit.” Naim Frashëri ka thënë: “Mësojini fëmijët tuaj, se ata janë për një kohë që është shumë më tepër se koha juaj.”

358 Modele mësuesi si Neshat Hyka janë të paktët. Ai është njeri që mbjell për secilën ditë të ardhmen e kombit e të diturisë. Neshat Hyka është lindur në Murriz të Lushnjës, në vitin 1958. Si mbaroi shkollën tetëvjecare në Zgjanë-Lushnjë, vazhdoi shkollën e mesme pedagogjike në qytetin e Fierit, në vitet 1973-1977. Punoi një vit mësues i shkollës fillore e tetëvjeçare dhe në vitin 1978, filloi studimet në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, dega biologji-kimi të cilin e përfundoi në vitin 1983, me diplomim “Mësues i lëndëve biologji-kimi në shkollë të m