“MËSUESE FRESKITA”

Updated: Jul 17, 2021


Vështrim analitik nga Mimoza Çobo

ETIKA E MËSUESIT, NË ROMANIN “MËSUESE FRESKITA” TË SHKRIMTARIT VULLNET MATO

Emri i shkrimtarit, Vullnet Mato, me përvojë letrare, prej dhjetë romanesh dhe po aq vëllime me poezi e tregime, dëshmon se ai është një poet e prozator mjaft prodhimtar në letrat shqipe. Ky autor, njihet për forcën e fjalës artistike, me të cilën godet shkakun kryesor dhe evidenton pasojat, duke pasur në bagazhin e tij, njohjen e thellë jetësore e profesionale të realitetit për të cilin shkruan. Ai ka punuar prej vitesh në arsim, direkt me nxënësit gjimnazist, si dhe në drejtorinë arsimore, ku gërshetohen problemet dhe kontradiktat për zbatimin e programeve mësimore. Si shkrimtar me filozofi prozaike, të mirënjohur, ai ka përgjithësuar në këtë roman të ri, personazhe jetësor, të ngritur në art, me një kredo artistike konkrete, origjinale. Ka krijuar figura që kanë magjinë të ngërthejnë ndjenjat dhe mendimet e lexuesve pasionantë, të cilët, kanë kaluar nëpër bankat shkollore dhe kanë njohur mësues, jo vetëm si mësuese Freskita, e këtij romani, por edhe personazhe të tjerë, pozitivë e negativë të kësaj sfere.

Romani i ri, “Mësuese Freskita” është një vepër cilësore e rëndësishme, që ngre në art realist dhe pasqyron me vërtetësi e logjikë artistike, veti të karakterit e të temperamentit, që lidhen pazgji