MË VRAU SI PROFET…


MË VRAU SI PROFET…

NJË POEZI NGA MYSLIM MASKA