LULEBORË


LULEBORË

(Fëmijëve të komunitetit Shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe)


Mos më thoni miqtë e mi se u lodhe,

as që u mërzitët me vargun e tillë,

është shumë pak për këto lulebore,

që dritë ardhmërie prodhojnë në sy!


Mua poezinë m'a ndjejnë këto lulebore,

më zgjojnë muzën, dhe nderin e burrit</