Llafatari pa busollë i vdekatarëve…Të kujtohet kur të vura mbi tavolinën birro-n, grigllen emblemore