Listat


Listat

Fatmir Terziu


Lakimi i Listave


Njëri pas tjetrit shokët e mi, të tu, të Tjetrit, shokët tanë, ranë në hallkat e fa(k)tit. Rënia nuk qe e lirë. Nuk qe madje as e lehtë, e madje, madje as e vështirë. Nuk qe e vështirë të kapej në një zinxhirr. Një zinxhirr që shfaqet si në kohë të mirë, aq dhe në ditë të vështirë. E më fund duke numëruar me gishta, fap u nënshkruan në lista. Lista. Listat. I, e të/së listave…Ja që ndodhi dhe mbaroi dhe Lakimi i Listave. Po vetëm kaq?


Një errësirë ende e paqartë