Letrat e dashurisë


Nga Gladiola Jorbus


Letrat janë fjalët e shpirtit që fluturojnë në kohë.

Të shkruash një letër, do të thotë të mendosh për marrësin, për reagimin dhe ndjesitë e tij.

Ekziston një çast pauze, në kërkim të një ekuilibri midis së pashprehurës, dhe asaj që do të përjetësohet në letër e do të mbetet kujtesë. Në epokën ku jetojmë, komunikimi i menjëhershëm i mundësuar nga rrjetet sociale, emaili etj., ka zëvendësuar rolin e letrave. Shpeshherë, ato evokojnë një botë që nuk përkon me algoritmet e shekullit XXI.

Epistologografia (nga greqishtja ἐπιστολή, "letër" dhe γραφία, "shkrim") është një veprimtari letrare që konsiston në shkrimin e letrave, të cilat shërbejnë për të kuptuar më mirë biografinë, jetën dhe punën e një artisti, të një ngjarjeje apo periudhe të caktuar historike.

P.sh.: në një letër dashurie shprehen ndjenjat në formë të shkruar, të cilat lëvizin sipas një diapazoni të gjerë emocionesh: përkushtim, zhgënjim, lëndim, mall, zemërim, kryeneçësi, padurim, autokritikë apo dorëzim. Letrat e dashurisë kanë qenë një shfaqje e ndjenjave dhe e perceptimeve që nga lashtësia, duke evidentuar kështu se dashuria nuk njeh as kohë, as moshë, as tabu. ‘Produkti më i sinqertë, më i