Le ta themi të padukshmen për Diplomatin Rei Golli


Konsulli Rei Golli

Le ta themi të padukshmen për Diplomatin Rei Golli

Prof Dr Fatmir Terziu


Në disa fusha të jetës puna është voluminoze dhe e padukshme. E lodhshme, dhe askush nuk e ndjen atë lodhjen e Tjetrit. E mërzitshme, se bëhet rutinë. E „gojë-përdorur“, sepse varet nga Ligji dhe askush nuk mund ta shkelë Ligjin. E, një punë e tilllë, shpesh herë orar dhe pa orar, ditë pune e jo ditë pune, ditë pushimi, e … në raste emergjente, natyrshëm është një punë që duhet parë me një sy tjetër. E tillë në fakt është dhe puna dhe koha e përkushtimit të Diplomatit shqiptar, Konsullit të Republikës së Shqipërisë në Londër, Rei Golli. Pak-kush e di se ai nuk e ndjeu dhe nuk e ndërpreu punën e tij diplomatike dhe atë të përdi