Laiko Vima


Andrea Zarballa


Plazmi i një luleje të radhë

(Një stinë e vonuar poetike për poetin Andrea Zarballa)