LËRINI TALLJET...


LËRINI TALLJET ME KËTË POPULL QË U BESOI SINQERISHT


SHPENDI TOPOLLAJ


Nuk jam i sigurt në ishte Mark Katoni (i Vjetri), apo stërnipi i tij Utiku, ai që këshillonte se “S`është keq ta mbyllësh gojën, keq është të fl