Kur trashëgimtari i Fronit Mbretëror ishte vetëm një fëmijë në Londër