Kultura e frikës ka shtyrë njerëzit në irracionalitet


Karantina: një produkt i anktheve dhe kushteve ekzistuese të shoqërisë.


Papritur, llojet e masave ekstreme që shumë prej nesh nuk i menduan si kurrë të mundshme, veçanërisht në një shoqëri demokratike të lirë dhe të hapur, janë një realitet. Jo vetëm që janë vendosur këto masa ekstreme por një numër i madh njerëzish i kërkuan ato dhe e mirëpritën ardhjen e tyre, duke e ngritur në qiell “heroin” që po i mbronte nga armiku i padukshëm. Erozioni i autonomisë personale dhe mbikëqyrja e veprimeve të njerëzve tashmë është bërë normale dhe në një situatë të tillë, kur nga mjaft dukej si e pashmangshme. Por a ishte e pashmangshme? Jo. Koronavirusi nuk na tregoi si t'i përgjigjemi shfaqjes së tij. Vetë vlerat, normat dhe zgjedhjet tona formësuan veprimet tona drejt tij. Përgjigja ndaj koronavirusit rezultoi nga një kultivim dekadash i një kulture frike dhe shenjtërimi i sigurisë. Ai gjithashtu bazohet në hiperregulimin në rritje të jetës së përditshme dhe