Kroi i Mato Llacit, në Lepenicë të Vlorës


Kroi i Mato Llacit, në Lepenicë të Vlorës

Nga Luan I. MEMISHA