KRITIKET NE VIKTIMIZIM TE SKULPTURES MONUMENTALE NE KOSOVE


Prof Bujar Kapllani

Përgjigje ndaj z. Ilir Muharremi, kritik arti në Prishtinë


Unë, Skulptura Shëmtirë dhe Kritiku Fenomenit


Kanë kaluar 3 vite nga një nismë politike në Kosovë, e cila si pa dashje përfshiu edhe reagimin ndaj monumenteve skulpturore, “nën peshën e përgjegjësive” mbi cilësinë e artit, me angazhim edhe të përfaqësuesit publik z. Ilir Muharremi, si kritik arti. Sot mendova se duhet t’i rikthehem në rishikim këtyre qëndrimeve, pasi edhe koha ka bërë punën e vet dhe ndërgjegjja e gjithsecilit pasqyrohet më qartë.