KOSMA DHE BANDITËT


ALBERTO MORAVIA


. novelë .

me  8  kapituj

Përktheu: FASLLI HALITI

TIRANË, 2018-2019


PAK FJALË MBI NOVELËN


<