KJO FOTO E PANJOHUR MË PARË NA JEP DISA ARSYE... TË NDALEMI TEK „BALLKAN I HAPUR“KJO FOTO E PANJOHUR MË PARË NA JEP DISA ARSYE... TË NDALEMI TEK „BALLKAN I HAPUR“


(Natyrisht në fiksimin e saj … me pushtues serbë nëpër këmbë, e sot me pushues serbë në bregdetet shqiptare)


A duhen pasuruar tekstet e historisë shqiptare me fakte të tilla „të gjalla“ e të ralla?