KazanologjiaDr Fatmir Terziu

Rreth një muaj më parë mora pjesë në një takim të Shkrimtarëve të Croydon, Londër, me rastin e një tematike përkujtimore, tema “Le të kujtojmë”, pra “Le të kujtojmë të shkruarit në mbrojtje të lirisë së shtypit”. Fraza e njohur e shkrimtarit britanik John Miltonpër “vrasjen” e librit u shtyp në fletëpalosje dhe iu shpërnda pjesëmarrësve të takimit, jo në atë ditë, por me postë në adresat e tyre, për të dhënë më parë një ide të saktë e të qartë reth thelbit të takimit të shkrimtarëve të kësaj zone të Londrës.

Kishte katër folës në podium. Njëri prej tyre foli me pak fjalë, që në fakt kishin të bënin me lirinë e shkrimit, shtypit, mesazhit mes shkrimit, përveç asaj që ndodhte diku dhe madje në Indi. Tjetri tha, disi me ngurrim dhe në një mënyrë shumë të qartë, se liria ishte një gjë e mirë. I treti na dha të ditur se kishte një sulm prej “ligjeve”, që kanë të bëjnë me homoseksualitetin në literaturë. Personi i katërt e kushtoi shumicën e fjalimit të tij për të mbrojtur spastrimet në kohën e komunizmit në vendet e Europës Lindore.

Sa për deklaratat në sallë, disa prej tyre lidheshin me pyetjet e ligjësisë dhe ligjet që merren me to, të tjerët ishin vetëm me lavdërimet e asaj që kishte ndodhur dhe po ndodhte në vendet e ish bllokut komunist, para dhe pas rrënies së Murit të Berlinit.

Liria morale, liria për të diskutuar pyetjet seksuale me sinqeritet në shtyp, dukej se ishte pranu