KARIERISTI


Harallamb Kota

Poezi të shkruar nga poeti, Harallamb Kota


KARIERISTI


Lëviz majtas,lëviz djathtas

Përdor brryllat poshtë e lartë,

I përdor si vegla pune,

Për tu ngjitur sa me lart.

Si unë, nuk ka një tjetër ,

Thotë me mburrje ditë dhe natë,

Unë bëj punë cilësore