“Karakteri dhe arketipi” i personazheve në romanin «MALËSORJA» të Nazmi Rrahmanit


<