JO, NUK NGJASIN VETËM NË SHQIPËRI…(NJË SHËNIM PËR ATA QË THONË SE GJËRAT E KËQIA NGJASIN VETËM NË SHQIPËRI… )

NGA KRISTO ZHARKALLIU


Kam vënë re se të ashtuquajturat “media” shqiptare ngazëllohen të paraqesin prapësitë.mangësitë, varfërinë dhe mungesa e strehimit të merituar të disa banorëve. Sigurisht se mirë bëjnë që të publikohen të gjitha dobësitë, ashtu si bëjnë mirë të kërkojnë përmirësimi i jetesës të qytetarëve nga shteti dhe qeveria përkatëse. Më bezdis shumë here rekllama dhe mburrjet për madhështinë e padiskutueshme të vendit si bëhet zakonisht në disa masmedja të jashtëme duke nënvleftësuar vendet e tjera..si psh.:ne jemi shqiptarë trima! Ne jemi grekë me histori…madje bërtasin se kjo është kafe greke (!!!) ose shqiptare, ose se ky djathë është i mirë se bëhet nga qumësht i vendit dhe mish nga qëngjat ose viçat tona…(Kuptohet se qumështi i vendeve të tjera dhe mishi i viçit,qëngjit apo derrit nuk janë të shijëshme si ato të vendit!) Nacionalizmi i verbër shfaqet në shumë drejtime, në lëvdata dhe sharje. Vetëmse vitet e fundit në Shqipëri shfaqet në britma se çdo e keqe ngjet vetëm Shqipëri dhe jo në vende e tjera “europjane të…përparuara dhe të qytetëruar!” Jo njëherë dëgjojmë dhe lexojmë se gjëra të tilla ngjasin vetëm në Shqipëri