Jeta është ekzistenca ndërsa krijimtaria është ndërgjegja


SHKRIMTARI, KY KALORSI I ARTIT TË FJALËS SË SHENJTË…


Intervistë e Fatmir Terziut me publicistin dhe shkrimtarin VASIL TABAKU


1. Si e konsideroni jetën dhe arsyen e saj në krijimtarinë tuaj?


- Krijimtaria e parë ndoshta edhe si një shkak për të deklaruar jetën me t