IKËM VETË


Natasha Limaj

IKËM VETË

Ju e ndjeni....që, s’ju dua Por me mua jo..., bukëshkalë... Si gjithmonë , me ujdira Ç’tham këtu, të mos na dalë... Besoj jini të kënaqur Kush me katër , kush me tetë... Doni, s’doni , do të thoni Të kënaqur ikëm vetë!...

N .L . ( F ) 11 . 03 . 2021