II.- NE E DIMË KUSH JEMI!


Fahri Dahri, studiues

2.- Një dukuri e ndryshme në pamje, por e njëjtë në brendi.