Hakmarja e"butë"Tregim

Përparim Hysi

Ndonjëherë ndodh që"vret" pa dashje.Ç'do lexoni më poshtë, është