HËNGRA RRUSHIN E VARDHANIT


Mentor Serjani

(Triolet)

Hëngra rrushin e Vardhanit,

Të larë në shi tetori,

Tek buron ujët e malit,

Hëngra rrushin e Vardhanit.