GUR I VENDLINDJES: PROFIL BIONga Fatmir Terziu

… gur me magjinë e strallit, 

kur puthja e vdekjes na bën të pushojmë,

një gur varri është kujtimi i trishtuar…

Gëlqeror, sedimentar pa emocione,

i dashur,

i ftohtë,

nuk shkujdeset për atë që i prishet,