Globit I merren mendtë.


Resmi Osmani

Tregim


Ati ynë që je në qiell….

Kafen e përditshme falna sot!


Djali i shërbimit në kafe “Admiral”, pastroi dhe vuri rregull në tryezën e cepit pranë vetratës së madhe, pastaj vendosi shënimin: e rezervuar. Ora po shkonte nëntë,kohë kur pihej kafja e mëng