GJUMI S’MË THËRRET


Puntorie Muça Ziba

Në kohë pandemie

GJUMI S’MË THËRRET

Puntorie Muça Ziba

Zhgërryhem në shtrat

kapakët e syve i mbyll,

shtirem sikur fle

gjumi s’më thërret

gjumi nuk më zë.