Gëzuar Brexmas, të gjithë.
Përkundër të gjitha mosmarrëveshjeve, populli britanik i dha një force të jashtëzakonshme demokracisë dhe lirisë.