FYTYRA DHE MASKA


Vili Minarolli


Shumȅ njerȅz do tȅ trȅmbeshin nȅ qoftȅse nȅ pasqyrȅ nȅ vend tȅ fytyrȅs tȅ tyre do tȅ shikonin karakterin e tyre

Ai e shikonte fytyrën në pasqyrë çdo mëngjes dhe nuk i kishte shkuar në mendje, se do të vinte një kohë, që do të ndahej prej saj.

Një ditë, në orën e mësimit, ai i tha mësueses se nuk i kishte bërë detyrat, sepse kishin pasur të atin shumë sëmurë, në spital. Ai i tha këto fjalë në këmbë, para mësueses, në fillim duke e parë atë në sy, por pastaj ndjeu diçka në fytyrë dhe uli kokën.

-Po tani, si është babai?-pyeti mësuesja.

-Hë... më mirë.