FSKJ-ja nuk është ushtri private e askujt!




Barometri diplomatik Prof.Dr.Mehdi HYSENI FSKJ-ja nuk është ushtri private e askujt ! *** Shqiptarët nuk kanë pse t’i nderojnë kriminelët dhe shkaktarët e Luftës së Parë Botërore-serbët, sepse ishin ndër viktimat më të shumëta të saj në Ballkan, që i shkaktuan Serbia, Mali i Zi, Greqia dhe Bullgaria për t