FJALA E ENERGJISË ARTISTIKE


Ndini Bardhi


Fjala, kënga, piktura, drama janë energjia e ndjesisë emocionale për artistin myzeqar. Fjala e bukur shpërthen natyrshëm nga brendia shpirtërore e çdo myzeqari të vërtetë. Ajo shfaq misterin e jetës, të dashurisë njerëzore dhe gjithëçka energjike shndërrohet në art. Është shpirti i madh i myzeqarit që ndërton fjalën, mendimin dhe këngën e jetës.

Për gjetjen e tyre, artistit i është dashur shumë përpjekje dhe lodhje. Fjala me energjinë e saj bën për vehte gjëra të shumta, që nga më e thjeshta dhe deri tek më e ndërlikuara, shpirtin dhe bukurinë njerëzore, madhështinë dhe thellësinë e jetës së kërkuar.

Artisti myzeqar, punën me fjalën artistike e ka bërë në mënyrë të zellshme dhe si diçka hyjnore. E gjithë kjo nuk është e lehtë, sepse të futesh në marrëdhënie me fjalën është përgjegjësi dhe eksperiencë.

Në shpirtin artistik ajo është kryefjala e mendimit. Tek fjala është sistemuar ndjenja dhe niveli i sipërm shpirtëror. Fjala e zgjedhur bukur, ka në embrionin e saj muzikën, pikturën, poezinë, dramën dhe mbi çdo gjë shpirtin njerëzor. Dhe më tej, të vazhdojmë: fjala ka peshë vlerash, ngjyrë dialogu, aromë bukurie, vëllim mendimi, temperaturë shpirtërore.