“Fëmijët” e vjeshtës


Gjyshi me nipin...

“Fëmijët” e vjeshtës

Fatmir Terziu

… vjeshta ka ngjyrat e saj

“Fëmijët” e saj riskojnë në kolorit

ka të tjerë që kanë shpresë ende

edhe pse bien të bëhen pjesë në këtë rit

kjo shpjegon me miliona arsye

pse Njeriu hutohet e nuk u beson syve