Era dhe shkumëzimet e detit të trazuar, akuzojnë!


Viron Kona

(Përjetime rreth librit të shkrimtarit Viron Kona “Përbindëshat e Otrantos”)