EMRAT...SHQIPTARE.


Dikur emrat e fëmijëve vendoseshin nga ‘’Nunët’’ të paktën në shoqërinë që njihja unë. Personi në fjalë ishte ai që kishte kurorëzuar çiftin de këta ishin të dsetyruar që fëmijët t’i pagëzonta ai që u kishte kurorëzuar madje ky mishte dhe të drejtën e padiskutueshëm për emrat që do t’u jipte fëmijëve. Shumë herë u jipte fëmijëve emra të çuditëshme dhe të panjohura sipas shijes dhe njohjeve të kumbaros-ose nunos. Kjo ngjiste zakonisht në familjet e krishterë= tek myslimanët më duket se veprohej ndryshe por unë nuk e di se si-thoshin se bënin njëfarë llotarie duke shkrojtur dhjetraemra në letra të vogla dhe letra që do të tërhiqte gjyshja do të shfaqej dhe emri i fëmijës. Thamë se nuk e njihja praktikën e pa