EGZOTIZMI DHE UNI KRIJUESese

Thani Naqo

Sado që "shtrydh" trurin për të gjetur shtigje stilistike të reja letrare, vë re se qënka sa enigmë aq dhe e pamundur. Që në rini kam dëshiruar të shpik ndonjë "teoremë" të re si mund të shkruhet më mirë poezia dhe proza, mirëpo duhej të kalonte gjysëm shekull e të bindesha se, "teorema" që bëjnë çudira në të shkruar, nuk ka. Te