E qashtra poetike dhe perceptuese e vargut


Bujar Plloshtani

E qashtra poetike dhe perceptuese e vargut

Rreth vëllimit poetik “Mbi arsyen e fjalës” të Bujar Plloshtanit


Dr Fatmir Terziu


1.

Bujar Plloshtani shfaqet në fushën e letrave shqipe me një kombinim të ideve të tij tashmë të mirënjohura në fushën e filozofisë si një pikëtakim me artin e fjalës poetike, duke na prurë pastër vlerat kumtuese, që stilohen “Mbi arsyen e fjalës”. Kështu ai nuk emërzon, apo shton thjesht shton një libër në sfondin bibliotekar, por dhuron një vëllim poetik “për artin e të lexuarit në poezi”. Libri poetik i këtij poeti ka për redaktor letrar poetin shqiptar, Dhimitër Pojanakudhe është realizuar për botim nga SH.A “Pushkin