“E puthura”, libri që e identifikon Andon Andonin si një mjeshtër të prozës së shkurtër


Tek tregimi me të njejtin titull autori e trajon temën e dashurisë përm