DY VEPRA TË VEÇANTA SHKENCORE TË RAMADAN SOKOLITRamadan Sokoli: "16 shekuj", SHB “Eurorilindja” , Tiranë, 1995 dhe "Përtej XVI shekujve", ShB “Koha”, Tiranë, 2002

Nga Sinan GASHI