Dy pika ndryshe në Ambasadën e Shqipërisë në Londër