Dy gracka për Albin KurtinKimete BerishaAlbin Kurti

1. Bashkimi kombëtar.

Pandeli Majko mendon se ideja e 'bashkimit kombëtar' është ide e vjetëruar, e shekullit të kaluar, prandaj sipas tij, Albin Kurti nuk duhet të merret më me të. Rrush prej mendve, Pandeli Majkos prej se i kanë shkuar shokët në hapsane, ka harruar që është shqiptar. Ideja e Zotit për krijimin e njeriut është edhe më e vjetër se ideja e 'bashkimi kombëtar', prandaj jeta sipa Pandeli Majkos është 'veprimtari' primitive. Teoria e Einseinit për relativitetin po ashtu është e shekullit të kaluar, prandaj nuk bën ta marrim seriozisht.

Ec e mbushja mendjen Pandeli Majkos, i cili kujton s